DANE OSOBOWE

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych przez Fundację BOMIS®.

 

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.      Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja BOMIS®.

2.      Podstawa prawna

 Fundacja BOMIS® jest upoważniona do przetwarzania danych osobowych zwykłych, gdy:

- jest Pan/Pani klientami naszej firmy,

- Pana/Pani dane osobowe są potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze,

- Pana/Pani dane osobowe są potrzebne do wykonania obowiązków służbowych osób zatrudnionych w Fundacji BOMIS®,

- otrzymamy zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

 3.      Okres przechowywania

Pana/Pani dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi,
bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

 4.      Uprawnienia

Ma Pan/Pani prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie

b) niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

c) niezwłocznego usunięcia danych osobowych

d) ograniczenia przetwarzania, jeżeli

      i. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych;

      ii. Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
      ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

f)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Zaufali nam m.in.:
Siemens Finance mBank Węglokoks Prokuratury Okręgowe Phytopharm Klęka Sądy Okręgowe mLeasing PKO Leasing Kancelarie Komornicze Metal Technologii Boryszew Tenso Związek Banków Polskich Sądy Administracyjne City Bank Handlowy Politechnika Warszawska BNP Paribas Politechnika Wrocławska Elektrobud Szpitale Kliniczne Grupa Azoty Administracja Skarbowa Banki Spółdzielcze Millenium Leasing
i inni. Jak możemy być Państwu pomocni?