Licencjonowani rzeczoznawcy BOMIS® w oparciu o posiadane kompetencje i zasady pracy zespołowej, podlegającej m.in. wzajemnej weryfikacji eksperckiej, sporządzają wyceny i opinie niepodważalne na potrzeby:

- prokuratury, policji, sądu [biegły instytucjonalny],

- przedsiębiorstw prywatnych i państwowych,

- placówek służby zdrowia i prywatnych ośrodków leczniczych,

- jednostek badawczo - rozwojowych i szkół wyższych,

- stron sporów o wartość mienia lub majątku materialnego i niematerialnego.

Dziedziny opiniowania:  

- aktywa materialne: wartość środków i megaukładów technicznych, potocznie: maszyn i urządzeń, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego i aparatury laboratoryjnej; wyceny transgraniczne i doradztwo inwestycyjne przy zakupie i sprzedaży maszyn; wyceny wg Standardu BOMIS;

- aktywa niematerialne: wartość patentów, znaków towarowych, licencji, przedsiębiorstw, akcji i udziałów, wyceny w procesie komercjalizacji innowacji; wyceny wg Standardu BOMIS licencjonowania, sporządzanie umów w transferze technologii i strategie komercjalizacji;

Fundacja BOMIS® odpowiada przed zleceniodawcą za trafny dobór profesjonalistów posiadających wiedzę specjalną oraz postępujących zgodnie z przyjętymi wewnętrznym regulacjami, takim jak Standard Wyceny BOMIS®-u, Standard wyceny na potrzeby komercjalizacji, Zasady etyczne postępowania rzeczoznawcy wyceniającego oraz wzajemna weryfikacja wycen i opinii. 

 

LICENCJONOWANI RZECZOZNAWCY BOMIS I DORADCY

Marzena Raźniewska-Półkoszek, MBA

dyrektor zarządzajacy, prezes Zarządu Fundacji BOMIS


Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i MBA Executive, mediator sądowy w sprawach gospodarczych; ponad 20 lat kieruje BOMIS-em.

śp. dr inż. Tadeusz Klimek, Eur Ing

reprezentant honorowy


Autor Standardu BOMIS-u wyceny wartości środków i megaukładów technicznych, książek i publikacji na temat wyceny środków technicznych, uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA. Wykładowca i egzaminator w BOMIS-ie przez ponad 20 lat; mentor kolejnych pokoleń absolwentów kursu BOMIS-u i rzeczoznawców. Odszedł do wieczności 21 kwietnia 2023 r.  

Mateusz Andrzejak, BEng, MBA

reprezentant, egzaminator


Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Coventry University (UK), MBA Executive, uprawniony i licencjonowany Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środkówi megaukładów technicznych od 2010 r., wybrany ponownie do pełnienia tej funkcji.

Rafal Jabłonski

reprezentant, egzaminator


Absolwent Politechniki Wrocławskiej, uprawniony i licencjonowany Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2012 r., wybrany ponownie do pełnienia tej funkcji; członek kandydat Amerykańskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców [ASA]; specjalizuje się w ocenie zgodność środków technicznych z dyrektywamii oznakowaniem CE.

Zbigniew Hajdas


Absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, uprawniony i licencjonowany Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2013 r.

Wojciech Gruchoła, MBA


Absolwent Politechniki Warszawskiej, MBA, uprawniony i licencjonowany Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2017 r., wycenia specjalistyczny sprzęt medyczny i laboratoryjny.

Piotr Jasnowski


Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uprawniony i licencjonowany Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2018 r., rzeczoznawca majątkowy.

Andrzej Półkoszek, MBA


Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego; MBA; wycenia przedsiębiorstwa oraz ich wartości niematerialne i prawne: znaki towarowe, know- how, patenty, licencje https://polkoszek.pl

Iwona Harbuz


Absolwentka Politechniki Warszawskiej, rzeczoznawca majątkowy i uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych BOMIS od 2009 r.

dr hab. inż. Maciej Dyzia

reprezentant, egzaminator


Absolwent Politechniki Śląskiej, twórca spółki spin-off InnoMAT, uprawniony i licencjonowany rzeczoznawca ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych BOMIS.

Jerzy Mercik


Uprawniony i licencjonowany rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych BOMIS.

Patryk Kuik


Uprawniony i licencjonowany rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych BOMIS.

Michał Masełko

Michał Masełko


Uprawniony i licencjonowany rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych BOMIS.

Adrian Boroń

Adrian Boroń


Uprawniony i licencjonowany rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych BOMIS.

Piotr Radaszewski

Piotr Radaszewski


Uprawniony i licencjonowany rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych BOMIS.

Krzysztof Filipowicz

Krzysztof Filipowicz


Uprawniony i licencjonowany rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych BOMIS.

Gabriela Bogacz

kierownik działu prawnego


specjalista ds. własności intelektualnej https://prawnikpodpowiada.pl

Zaufali nam m.in.:
Siemens Finance mBank Węglokoks Prokuratury Okręgowe Phytopharm Klęka Sądy Okręgowe mLeasing PKO Leasing Kancelarie Komornicze Metal Technologii Boryszew Tenso Związek Banków Polskich Sądy Administracyjne City Bank Handlowy Politechnika Warszawska BNP Paribas Politechnika Wrocławska Elektrobud Szpitale Kliniczne Grupa Azoty Administracja Skarbowa Banki Spółdzielcze Millenium Leasing
i inni. Jak możemy być Państwu pomocni?