BOMIS® Fundacja w oparciu o posiadane kompetencje pełni funkcję biegłego instytucjonalnego na podstawie postanowień prokuratorski, sądowych i komorniczych. Wydaje opinie na zlecenie każdej ze stron postępowania procesowego oraz opinie prywatne w toku prowadzonych negocjacji. 

Dziedziny opiniowania:  

- aktywa materialne: wartość środków i megaukładów technicznych, potocznie: maszyn i urządzeń, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego i aparatury laboratoryjnej;

- aktywa niematerialne: wartość patentów, znaków towarowych, licencji, przedsiębiorstw, akcji i udziałów. 

Fundacja BOMIS® odpowiada przed zleceniodawcą za trafny dobór profesjonalistów posiadających wiedzę specjalną oraz postępujących zgodnie z przyjętymi wewnętrznym regulacjami, takim jak Standard Wyceny BOMIS®-u, Standard wyceny na potrzeby komercjalizacji, Zasady etyczne postępowania rzeczoznawcy wyceniającego oraz wzajemna weryfikacja wycen i opinii. 

Reprezentanci rzeczoznawców BOMIS-u:

Marzena Raźniewska-Półkoszek, MBA

dyrektor zarządzajacy, prezes Zarządu Fundacji BOMIS


Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i MBA Executive, mediator sądowy w sprawach gospodarczych; ponad 20 lat kieruje BOMIS-em.

śp. dr inż. Tadeusz Klimek, Eur Ing

reprezentant honorowy


Autor Standardu BOMIS-u wyceny wartości środków i megaukładów technicznych, książek i publikacji na temat wyceny środków technicznych, uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA. Wykładowca i egzaminator w BOMIS-ie przez ponad 20 lat; mentor kolejnych pokoleń absolwentów kursu BOMIS-u i rzeczoznawców. Odszedł do wieczności 21 kwietnia 2023 r.  

Mateusz Andrzejak, BEng, MBA

reprezentant, egzaminator


Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Coventry University (UK), MBA Executive, uprawniony Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2010 r., wybrany ponownie do pełnienia tej funkcji.

Rafal Jabłonski

reprezentant, egzaminator


Absolwent Politechniki Wrocławskiej, uprawniony Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2012 r., wybrany ponownie do pełnienia tej funkcji; członek kandydat Amerykańskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców [ASA]; specjalizuje się w ocenie zgodność środków technicznych z dyrektywamii oznakowaniem CE.

Zbigniew Hajdas


Absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, uprawniony Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2013 r.

Wojciech Gruchoła, MBA


Absolwent Politechniki Warszawskiej, MBA, uprawniony Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2017 r., wycenia specjalistyczny sprzęt medyczny i laboratoryjny.

Piotr Jasnowski


Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uprawniony Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2018 r., rzeczoznawca majątkowy.

Andrzej Półkoszek, MBA


Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego; MBA; wycenia przedsiębiorstwa oraz ich wartości niematerialne i prawne: znaki towarowe, know- how, patenty, licencje.

Iwona Harbuz


Absolwentka Politechniki Warszawskiej, rzeczoznawca majątkowy i uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych BOMIS od 2009 r.

dr hab. inż. Maciej Dyzia


Absolwent Politechniki Śląskiej, twórca spółki spin-off InnoMAT, uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych BOMIS.

Janusz Künstler


Uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych BOMIS

Jerzy Mercik


Uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych BOMIS.

Patryk Kuik


Uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych BOMIS.

Michał Masełko

Michał Masełko


Uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych BOMIS.

Zaufali nam m.in.:
Siemens Finance mBank Węglokoks Prokuratury Okręgowe Phytopharm Klęka Sądy Okręgowe mLeasing PKO Leasing Kancelarie Komornicze Metal Technologii Boryszew Tenso Związek Banków Polskich Sądy Administracyjne City Bank Handlowy Politechnika Warszawska BNP Paribas Politechnika Wrocławska Elektrobud Szpitale Kliniczne Grupa Azoty Administracja Skarbowa Banki Spółdzielcze Millenium Leasing
i inni. Jak możemy być Państwu pomocni?