BOMIS Fundacja w oparciu o posiadane kompetencje pełni funkcję biegłego instytucjonalnego na podstawie postanowień prokuratorski, sądowych i komorniczych. Wydaje opinie na zlecenie każdej ze stron postępowania procesowego oraz opinie prywatne w toku prowadzonych negocjacji. 

Dziedziny opiniowania:  

- aktywa materialne: wartość środków i megaukładów technicznych, potocznie: maszyn i urządzeń, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego i aparatury laboratoryjnej;

- aktywa niemtarialne: wartość patentów, znaków towarowych, licencji, przedsiębiorstw, akcji i udziałów. 

Fundacja BOMIS odpowiada przed zleceniodawcą za trafny dobór profesjonalistów posiadających wiedzę specjalną oraz postępujących zgodnie z przyjętymi wewnętrznym regulacjami, takim jak Standard Wyceny BOMIS®-u, Standard wyceny na potrzeby komercjalizacji, Zasady etyczne postępowania rzeczoznawcy wyceniającego oraz wzajemna weryfikacja wycen i opinii. 

Reprezentanci rzeczoznawców BOMIS-u:

MARZENA RAŹNIEWSKA-PÓŁKOSZEK

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, PREZES ZARZĄDU FUNDACJI BOMIS
marzena.razniewska@bomis.pl


Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i MBA Executive, mediator sądowy w sprawach gospodarczych; od 20 lat kieruje BOMIS-em.

DR INŻ. TADEUSZ KLIMEK

REPREZENTANT HONOROWY
tadeusz.klimek@bomis.pl


Autor Standardu BOMIS-u wyceny wartości środków i megaukładów technicznych, książek i publikacji na temat wyceny środków technicznych, uprawniony rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń z certyfikatem zdanych egzaminów w American Society of Appraisers w USA.

MATEUSZ ANDRZEJAK, BENG

REPREZENTANT, EGZAMINATOR
mateusz.andrzejak@bomis.pl


Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Coventry University (UK), MBA Executive, uprawniony Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2010 r., wybrany ponownie do pełnienia tej funkcji.

RAFAŁ JABŁOŃSKI

REPREZENTANT, EGZAMINATOR
rafal.jablonski@bomis.pl


Absolwent Politechniki Wrocławskiej, uprawniony Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2012 r., wybrany ponownie do pełnienia tej funkcji; członek kandydat Amerykańskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców [ASA]; specjalizuje się w ocenie zgodność środków technicznych z dyrektywamii oznakowaniem CE.

ZBIGNIEW HAJDAS


zbigniew.hajdas@bomis.pl


Absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, uprawniony Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2013 r.

WOJCIECH GRUCHOŁA


wojciech.gruchola@bomis.pl


Absolwent Politechniki Warszawskiej, MBA, uprawniony Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2017 r., wycenia specjalistyczny sprzęt medyczny i laboratoryjny.

PIOTR JASNOWSKI


piotr.jasnowski@bomis.pl


Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uprawniony Rzeczoznawca BOMIS-u ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2018 r., rzeczoznawca majątkowy.

ANDRZEJ PÓŁKOSZEK


andrzej.polkoszek@bomis.pl


Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego; MBA; wycenia przedsiębiorstwa oraz ich wartości niematerialne i prawne: znaki towarowe, know- how, patenty, licencje.

Zaufali nam m.in.:
Siemens Finance mBank Węglokoks Prokuratury Okręgowe Phytopharm Klęka Sądy Okręgowe mLeasing PKO Leasing Kancelarie Komornicze Metal Technologii Boryszew Tenso Związek Banków Polskich Sądy Administracyjne City Bank Handlowy Politechnika Warszawska BNP Paribas Politechnika Wrocławska Elektrobud Szpitale Kliniczne Grupa Azoty Administracja Skarbowa Banki Spółdzielcze Millenium Leasing
i inni. Jak możemy być Państwu pomocni?