CRM.BOMIS®

Edukacja

Akredytacje MEN, RIS WUP Poznań

 

BOMIS® jako jedyna firma doradcza w Polsce prowadzi szkolenia i kurs w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych. Uczestnicy kursu mogą swoje kompetencje potwierdzić poprzez zdanie egzaminu i uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy ds. wyceny wartość środków i megaukładów technicznych. Uprawnienia nadaje Fundacja BOMIS®.

Uprawnienia do szacowania wartości środków i megaukładów technicznych uzyskiwane w Fundacji BOMIS® są najczęściej wymaganym formalnym potwierdzeniem kompetencji przez sądy [kandydaci na biegłych sądowych], izby skarbowe [kandydaci na biegłych skarbowych], firmy leasingowe i banki oraz przedsiębiorców i korporacje z sektora przemysłowego.

Termin egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze

24 września 2021 r.

regulamin egzaminacyjny -stan na 25.09.2020 r. - NOWY REGULAMIN WKRÓTCE

Program kursu BOMIS-u na uprawnienia rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych

Prowadzimy cykliczne szkolenia ON LINE w zakresie wyceny wartość maszyn i urządzeń oraz na tematy towarzyszące pracy rzeczoznawcy – wycena przedsiębiorstw, wycena wartości niematerialnych i prawnych, dyrektywa maszynowa i znak CE. Zapraszamy do uczestnictwa w wybranych tylko szkoleniach, jak i w całym kursie. Uczestnicy każdorazowo otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne oraz wsparcie doradcze.

Tematyka szkoleń z otwartym naborem może być również przedmiotem spotkań organizowanych na indywidualne zlecenie instytucji w dogodnym czasie.

Tematy szkoleń składających się na pełen program kursu:

 1. Metodologia wyceny wartości środków technicznych- etap podstawowy:  24 września 2020 r.  lub 12 grudnia 2020 r.
 2. Patrzeć i widzieć, kanon pracy rzeczoznawcy wyceniającego podczas wizji lokalnej środka lub megaukładu technicznego: 19 lutego 2021 r.
 3. Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych
  – etap I: 23 stycznia 2021 r.
 4. Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych
  – etap II:   20 listopada 2020 r.  lub 20 lutego 2021 r.
 5. Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń
  – prezentacja i warsztaty:12 marca 2021 r. lub 20 marca 2021 r. 
 6. Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych: 22 maja 2021 r. lub 25 czerwca 2021 r.
 7. Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji: 27 sierpnia 2021 r. lub 4 września 2021 r.
 8. Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne – wymogi formalne przed eksploatacją: 19 listopada 2021 r.  lub 21 maja 2021 r.
 9. Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego:22 kwietnia 2021 r.
 10. Warsztat praktyki rzeczoznawczej: 16 kwietnia 2021 r.

Szkolenia fakultatywne:

 1. Wycena wartości aparatury medycznej, stosowanej w gabinetach kosmetycznych i w laboratoriach: 2021 r.
 2. Analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce – warsztaty komputerowe, terminy: 2021 r.
 3. Wycena przedsiębiorstwa rentownego, nierentownego czasowo, nierentownego trwale, terminy: 15 grudnia 2020 r.
 4. Projekt inwestycyjny – analiza opłacalności:  2021 r.
 5. Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych: 2021 r.
 6. Jak wyceniać wartość innowacyjnych środków i megaukładów technicznych: 17 grudnia 2020 r.
Zaufali nam m.in.:
Siemens Finance mBank Węglokoks Prokuratury Okręgowe Phytopharm Klęka Sądy Okręgowe mLeasing PKO Leasing Kancelarie Komornicze Metal Technologii Boryszew Tenso Związek Banków Polskich Sądy Administracyjne City Bank Handlowy Politechnika Warszawska BNP Paribas Politechnika Wrocławska Elektrobud Szpitale Kliniczne Grupa Azoty Administracja Skarbowa Banki Spółdzielcze Millenium Leasing
i inni. Jak możemy być Państwu pomocni?